Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden
In dit document bepalen wij onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van onze website, platform en app.

Eigendom
Onze website: www.earhelp.nl, en haar sub-domeinen, ons platform en onze app zijn eigendom van Earhelp BV, gevestigd aan de Afroditekade 107, 1076 DP Amsterdam.

Handelsnaam
Earhelp is een handelsnaam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Intellectueel-Eigendom
Onze website, onze app en ons serviceplatform, de informatie, onze voorwaarden, communicatie, nieuwsbrief en onze andere publicaties, documenten, digitaal en op papier (gedrukt) en alle delen daarvan, met uitzondering van bepaalde externe links van derden, zijn de exclusieve eigendom van Earhelp BV. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande onze website, onze app n ons platform liggen bij Earhelp BV.

Copyrights
Aangezien alle auteursrechten op de website, de app en het platform bij Earhelp BV berusten, is het niet toegestaan ​​de website, app, uitingen, nieuwsbrieven, documenten, digitaal en op papier, of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Earhelp BV. Dit betekent ook dat het verspreiden, aanpassen, hergebruiken, dupliceren, vervangen of enige andere vorm van gebruik van de teksten en/of informatie op onze website, platform en app in strijd is met (onze) intellectuele eigendomsrechten. Door computer gegenereerde afbeeldingen, walk-throughs en render-beelden als gebruikt op website, platform en app zijn artist impressions. Earhelp BV behoudt zich voorts het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen van haar website, platform en app te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Geen-Aansprakelijkheid
Onze website, platform en app zijn met zorg gemaakt en de verstrekte informatie is verzameld met redelijke inspanningen voor nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud, maar ze kunnen mogelijk onbedoelde onnauwkeurigheden of fouten bevatten, zoals programmeer- of typefouten. Voor voorwaarden, prijzen of kosten als op onze website, platform of app of in communicatie als nieuwsbrieven en dergelijke, streven wij ernaar de werkelijkheid en bedoelde informatie zo goed en nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Earhelp BV geeft geen enkele verklaring of garantie of waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot haar website, platform en app en/of de informatie, diensten, prijzen, aanbiedingen en/of gerelateerde afbeeldingen op haar website, platform en app voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico.

Earhelp BV, noch haar partners, directeuren, dienstverleners en werknemers zijn aansprakelijk voor verlies of schade, oorzaken van actie (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), fouten, letsel, hetzij direct, indirect, gevolgschade, of incidenteel, geleden of opgelopen door een persoon/personen of als gevolg van enig gebruik en, of onvermogen om onze website, platform of app of (de) informatie te gebruiken, actie ondernomen of onthouden via deze of enig verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit , of in verband met het gebruik van haar website, platform of app en ook omdat Earhelp BV niet kan garanderen dat haar website, platform en/of app en diensten continu en foutloos kunnen worden aangeboden.

Voorbehoud-Rechten
Earhelp BV behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder aansprakelijkheid jegens de client of jegens derden het aanbod en de voorwaarden van haar dienstverlening te wijzigen en diensten uit haar assortiment te halen. Earhelp BV kan op haar website en app af en toe speciale aanbiedingen of voorwaarden doen die betrekking hebben op haar dienstverlening.

Earhelp BV behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen inzicht voorwaarden te wijzigen, beperken of te beëindigen. Earhelp BV behoudt zich het recht (maar is niet verplicht) voor om de dienstverlening aan bepaalde klanten, aan derden of aan bepaalde landen of (in) regionale jurisdicties te allen tijde zonder opgave van redenen te beperken of geheel te beëindigen.

Links-Derden
Via onze website en app kunt u zo mogelijk doorlinken naar andere websites die niet onder enige controle van Earhelp BV staan. Links die leiden naar derden-websites buiten ons domein(en) zijn informatief en zijn geen eigendom van Earhelp BV. Earhelp BV heeft geen zeggenschap over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Als deze links worden geactiveerd, verlaat u onze website en/of app. Earhelp BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar wordt verwezen. Het opnemen van (een van) deze links (derden) houdt niet (noodzakelijkerwijs) een aanbeveling in of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Beschikbaarheid
Earhelp BV spant zich in om de website, het platform en de app draaiende te houden, maar Earhelp BV neemt geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website, het platform en/of de app vanwege technische problemen.

Voorwaarden
De voorwaarden van onze dienstverlening zijn gebaseerd op onze Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op onze website en app, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84067616.

Amsterdam, juli 2022